Наверх
Контактний телефон 044 503 35 55
Для одеського регіону 048 734 45 07
Служба підтримки клієнтів 044 501 06 58
Прямий номер при повідомленні
про страхову подію
044 502 69 50
ВіДі Страхування


Дізнатися стан виплати

СТРАХОВІ ВІДШКОДУВАННЯ:

01-30 листопада було виплачено:

5 217 989,9 грн
за 171 страховому випадку

Всього за 2018 рік:
56,3 млн грн
за 1307 страховими випадками


За якими критеріями Ви обираєте страхову компанію? 

Детальна інформація

Інформація, що розкривається ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» на виконання вимог частини четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  

1.

Повне найменування фінансової установи

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування»

2.

Ідентифікаційний код фінансової установи


Код за ЄДРПОУ: 35429675

3.

Місцезнаходження фінансової установи

Код території за КОАТУУ: 3222486201, поштовий індекс 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 56.

4.

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою

1. Добровільне страхування від нещасних випадків; 
2. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного); 
3. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 
4. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
5. Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; 
6. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]; 
7. Добровільне страхування фінансових ризиків; 
8. Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); 
9.  Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я); 
10. Добровільне страхування медичних витрат; 
11. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

5.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: 
Вказані учасники (засновники, акціонери) відсутні.

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): 

Вказані юридичні особи відсутні. 
3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):

Вказані юридичні або фізичні особи відсутні.

6.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада не утворювалася. Виконавчий орган – Директор ТДВ «СК «ВіДі-Страхування»: Загреба Іван Миколайович.

7.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

 Відокремлені підрозділи відсутні

8.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

1.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків; серія та номер: АВ 377350; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500237; чинна ліцензія. 
2.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного); серія та номер: АВ 377351; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500238; чинна ліцензія. 
3.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); серія та номер: АВ 377352; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500239; чинна ліцензія. 
4.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; серія та номер: АВ 377353; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500240; чинна ліцензія. 
5.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; серія та номер: АВ 377354; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500241; чинна ліцензія. 
6.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]; серія та номер: АВ 377355; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500242; чинна ліцензія. 
7.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків; серія та номер: АВ 377356; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500243; чинна ліцензія. 
8.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); серія та номер: АВ 398493; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.07.2008 р. № 501-л; дата початку дії ліцензії: 03.07.2008 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500244; чинна ліцензія. 
9.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я); серія та номер: АВ 398494; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.07.2008 р. № 501-л; дата початку дії ліцензії: 03.07.2008 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500245; чинна ліцензія. 
10. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних витрат; серія та номер: АВ 398495; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.07.2008 р. № 501-л; дата початку дії ліцензії: 03.07.2008 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500246; чинна ліцензія. 
11.   Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); серія та номер: АВ 398496; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.07.2008 р. № 501-л; дата початку дії ліцензії: 03.07.2008 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500247; чинна ліцензія.

9.

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність

Звітність СК "ВіДі-Страхування" 2011 рік

Звітність СК "ВіДі-Страхування" 2012 рік

Звітність СК "ВіДі-Страхування" 2013 рік

Звітність СК "ВіДі-Страхування" 2014 рік

Звітність СК "ВіДі-Страхування" 2015 рік

Звітність СК "ВіДі-Страхування" 2016 рік

Звітність СК "ВіДі-Страхування" 2017 рік

10.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

 Провадження про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

11.

Рішення про ліквідацію фінансової установи

 Рішення про ліквідацію не приймалось

12.

Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону

 


Інформація, що розкривається ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» на виконання вимог частини четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» станом на 30.05.18 р.

 Правила добровільного страхування:
 1. Правила страхування від нещасних випадків.
 2. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного).
 3. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
 4. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
 5. Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу).
 6. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
 7. Добровільне страхування фінансових ризиків.
 8. Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту).
 9. Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).
 10. Добровільне страхування медичних витрат.
 11. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
 12. Особливі умови добровільного страхування будівельно-монтажних робіт.