Наверх
Контактний телефон 044 503 35 55
Для одеського регіону 048 734 45 07
Служба підтримки клієнтів 044 501 06 58
Прямий номер при повідомленні
про страхову подію
044 502 69 50
ВіДі Страхування


Дізнатися стан виплати

СТРАХОВІ ВІДШКОДУВАННЯ:

01-30 листопада було виплачено:

5 217 989,9 грн
за 171 страховому випадку

Всього за 2018 рік:
56,3 млн грн
за 1307 страховими випадками


За якими критеріями Ви обираєте страхову компанію? 

Усім жінкам 5% знижки на КАСКО

07.03.2018

vidi-insurance_1019x218.jpg

Офіційні правила участі в рекламній акції:

1. Організатори Акції, територія та строки її проведення

1.1. Організатором Акції «Усім жінкам 5% знижки на КАСКО» є Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування», що розташоване за адресою: вул. Велика Кільцева, 56, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08131, Україна (далі за текстом — Організатор).

1.2. Територія проведення Акції: Київська обл. та м. Одеса.

1.3. Період проведення Акції — з 07.03.2018 р. по 09.03.2018 р. включно.

2. Правове регулювання проведення Акції

2.1. Проведення Акції здійснюється згідно з цими Правилами та законодавством України.

3. Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь тільки жінки, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років (у тому числі фізичні особи-підприємці) та які на період проведення Акції виконали всі необхідні умови цієї Акції, що викладені нижче (далі за текстом — Учасники чи Учасники Акції). Акція не поширюється на юридичних осіб.

3.2. Учасниками Акції не можуть бути працівники підприємств, що входять до складу «ВіДі Груп», та члени їхніх родин (у тому числі працівники ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» та члени їхніх родин).

4. Умови участі в Акції

4.1. Обов’язковою умовою участі в Акції є укладання особою, що відповідає вимогам розділу 3 цих Правил, у ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» в період проведення Акції, визначеному в пункті 1.3. цих Правил, нового договору добровільного страхування наземного транспорту (повне КАСКО) (далі по тексту — Договір КАСКО) за всіма наступними умовами страхування:

  • застрахований транспортний засіб — автомобіль, не раніше 2010 року виробництва, вартістю не менше 100 000,00 грн., усі країни-виробники, окрім Китаю, Індії та країн колишнього СРСР;

  • повне КАСКО або повне КАСКО 50/50;

  • строк дії Договору КАСКО — 1 рік.

4.2. Акція не поширюється на осіб, які продовжують терміну дії на новий період уже укладених у ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» договорів КАСКО.

5. Подарунки за Акцією.

5.1. Кожний Учасник Акції, який укладає Договір КАСКО згідно з п. 4.1 цих Правил, у період проведення акції згідно з п 1.3 гарантовано отримує знижку до 5% до страхового тарифу (Під знижкою 5% до страхового тарифу — слід розуміти зменшення страхового тарифу розрахованого відповідно до базових страхових тарифів та коригуючих коефіцієнтів за програмою страхування ТДВ «СК «ВіДі-Страхування») (далі — Знижка). Знижка може бути застосована до одного Договору КАСКО, що відповідає п. 4.1 цих Правил.

5.2. Спеціаліст зі страхування обов’язково надає Знижку Учаснику Акції при укладанні договору КАСКО, за умови якщо той виконував усі умови Акції, згідно з п. 4.

6. Інші умови.

6.1. Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасниками Знижки у зв’язку з іншими не залежними від Організатора причинами.

6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації її Організаторам з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, у тому числі на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у тому числі право публікації (у тому числі його імені та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (у тому числі рекламного характеру) тощо без обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання ніяким чином не буде відшкодовано Організатором Акції та/чи третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, SMS-повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання інформації, SMS-повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) про зазначені активності Організатора письмовим повідомленням про таке рішення Організатора Акції.

6.3. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором без часових обмежень з інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

6.4. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за надану ними інформацію.

6.5. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.

6.6. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цими Правилами, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

6.7. У разі виникнення будь-яких спірних питань, що не врегульовані цими Правилами, ситуацій, які допускають неоднозначне трактування цих Правил, остаточне рішення приймає Організатор.

6.8. Усі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватися і виконувати їх.

6.9. Інформування про умови проведення Акції здійснюється фахівцем зі страхування та кредитування ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» в момент укладення Договору КАСКО в місці проведення Акції, а також шляхом розміщення цих умов на офіційному сайті vidi-insurance.com. Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефонами: (044) 503 35 55 (Київський регіон), (048) 734 45 07 (Одеський регіон)..

6.14. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення. Зазначені зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.