Наверх
Контактний телефон
для Одеського регіону 
Служба підтримки клієнтів
Прямий номер для повідомлень про страховий випадок
fb.png
044 503 35 55
048 734 45 07
044 501 06 58
044 502 69 50


Дізнатися стан виплати

СТРАХОВІ ВІДШКОДУВАННЯ:

01-31  жовтня було виплачено:

2 877 548 грн
за 100 страхових випадків

Всього за 2017 рік:
26,6 млн грн
за 940 страховим випадкам


За якими критеріями Ви обираєте страхову компанію? 

Купуйте КАСКО та гарантовано отримайте подарунок

Період дії: 01.11.2017 - 31.12.2017

03-11-17_Podarok_sait.jpg

Офіційні правила участі в рекламній акції:

1. Організатор Акції, територія та строки її проведення

1.1. Організатором Акції «Купуйте КАСКО та гарантовано отримайте подарунок» є Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування», що розташоване за адресою: вул. Велика Кільцева, 56, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08131, Україна (далі за текстом — Організатор).

1.2. Територія проведення Акції: Київська обл. та м. Одеса.

1.3. Період проведення Акції — з 01.11.2017 р. по 31.12.2017 р. включно.

2. Правове регулювання проведення Акції

2.1. Проведення Акції здійснюється згідно з цими Правилами та законодавством України.

3. Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років (у тому числі фізичні особи-підприємці) та які на період проведення Акції виконали всі необхідні умови цієї Акції, що викладені нижче (далі за текстом — Учасники чи Учасники Акції). Акція не поширюється на юридичних осіб.

3.2. Учасниками Акції не можуть бути працівники підприємств, що входять до складу «ВіДі Груп», та члени їхніх родин (у тому числі працівники ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» та члени їхніх родин), а також умови Акції не поширюються на працівників Постачальника послуг та членів їхніх родин.

4. Умови участі в Акції

4.1. Обов’язковою умовою участі в Акції є укладання особою, що відповідає вимогам розділу 3 цих Правил, у ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» в період проведення Акції, визначеному в пункті 1.3. цих Правил, нового договору добровільного страхування наземного транспорту (повне КАСКО) (далі по тексту — Договір КАСКО) за всіма наступними умовами страхування:

  • об’єкт страхування — усі автомобілі, які не перебувають в заставі в банку,

  • автомобілі віком до 12 років та вартістю більше 100 000 грн, усі країни виробники, окрім Китаю, Індії та країн колишнього СРСР,

  • повне КАСКО або повне КАСКО 50/50,

  • з розстрочкою (сплатою частинами) страхових платежів,

  • строк дії Договору КАСКО — 1 рік.

4.2. Акція не поширюється на продовження терміну дії на новий період уже укладених у ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» договорів КАСКО та на повторне укладання договорів КАСКО, якщо такі договори вже були укладені в ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» в попередній період.

5. Подарунки за Акцією.

5.1. Кожний Учасник Акції, який уклав Договір КАСКО згідно з п. 4.1 цих Правил та сплатив страховий платіж (на підтвердження оплати особа надає квитанцію), має можливість отримати від спеціаліста зі страхування один подарунок у вигляді, брендованого «Powerbаnk».

5.2. Фонд Подарунків за Акцією:

  • Брендовані «Powerbаnk» — це портативна батарея, за допомогою якої можна заряджати будь-який електронний пристрій, що підтримує його використання. Ємність «Powerbаnk» 4000 мА/г. До комплекту якого входить кабель micro-USB та адаптер Apple Lightning на micro-USB (далі за текстом — Подарунок) від ТДВ «Страхова компанія «ВіДі-Страхуваннч» — 200 (двісті) одиниць. Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену в пункті 5.2 цих Правил кількість. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості і кількості Подарунків, передбачених цими Правилами.

5.3. Видача повинна бути здійснена спеціалістом зі страхування на вимогу Учасника Акції та за умови виконання всіх умов Акції.

5.4. Учасник Акції отримує Подарунок безпосередньо від спеціаліста зі страхування.

5.5. Усі Подарунки мають однаковий зовнішній вигляд.

5.6. Отримати Подарунок можуть тільки ті Учасники, які виконали умови Акції.

5.7. Подарунок вручається Учасникам Акції протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Договору КАСКО відповідно до розділу 4 цих Правил.

5.8. У випадку нез’явлення Учасника Акції для отримання належного йому Подарунку протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту укладання Договору КАСКО відповідно до розділу 4 цих Правил, він втрачає право вимагати такий Подарунок.

5.9. Вручення Подарунку відбуватиметься за місцем укладання Договору КАСКО:

  • Учасникам, які оформили договори добровільного страхування наземного транспорту (КАСКО) відповідно до умов Акції на «ВіДі Автосіті Кільцева», вручається Подарунок за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 56, у робочі дні — понеділок-неділя з 9:00 до 19:00;

  • Учасникам, які оформили договори добровільного страхування наземного транспорту (КАСКО) відповідно до умов Акції на «ВіДі Автосіті Аеропорт», вручається Подарунок за адресою: Київська обл., Бориспільский р-н, с. Чубинське, вул. Київська 49, у робочі дні — понеділок-п’ятниця з 9:00 до 19:00;

  • Учасникам, які оформили договори добровільного страхування наземного транспорту відповідно до умов Акції в м. Одеса, вручається Подарунок за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 22а, у робочі дні понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00.

5.10. Для отримання Подарунку Учасник Акції повинен подати наступні документи: паспорт, квитанцію про сплату, оригінал Договору КАСКО, укладеного в ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» на своє ім’я в період дії Акції відповідно до розділу 3 цих Правил, квитанцію про сплату страхового платежу.

5.11. Учасник Акції має право відмовитися від отримання Подарунку (брендованого «Powerbаnk»). Заміна Подарунку, грошовим еквівалентом не допускається. Заміна Подарунку, знижкою не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Передача права на отримання

Подарунку, іншій особі не допускається.

6. Інші умови.

6.1. Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасниками Подарунку у зв’язку з іншими не залежними від Організатора причинами.

6.2. Організатор не несе відповідальність за втрату, пошкодження чи знищення Подарунку після передачі Учаснику Акції, та не здійснює заміну.

6.3. Організатор не несе відповідальності за якість, справність товару чи за нанесені збитки під час експлуатації даного Подарунку (брендованого «Powerbаnk»), який є Подарунком за умовами Акції, після отримання їх Учасниками Акції.

6.4. Організатор не надає гарантійних зобов’язань за Подарунком.

6.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації її Організаторам з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, у тому числі на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у тому числі право публікації (у тому числі його імені та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (у тому числі рекламного характеру) тощо без обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання ніяким чином не буде відшкодовано Організатором Акції та/чи третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, SMS-повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання інформації, SMS-повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) про зазначені активності Організатора письмовим повідомленням про таке рішення Організатора Акції.

6.6. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором без часових обмежень з інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

6.7. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за надану ними інформацію.

6.8. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.

6.9. Організатор Акції не компенсує транспортні та інші витрати Учасника Акції, пов’язані з можливістю отримання або доставки Подарунка.

6.10. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цими Правилами, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

6.11. У разі виникнення будь-яких спірних питань, що не врегульовані цими Правилами, ситуацій, які допускають неоднозначне трактування цих Правил, остаточне рішення приймає Організатор.

6.12. Усі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватися і виконувати їх.

6.13. Інформування про умови проведення Акції здійснюється спеціалістом зі страхування в момент укладення Договору КАСКО в місці проведення Акції, а також шляхом розміщення цих умов в Куточку споживача ТДВ «СК «ВіДі-Страхування», що знаходиться за адресою: вул. Велика Кільцева, 60, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08131, крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефонами (044) 503 35 55 (Київський регіон), (048) 734 45 07 (Одеський регіон)

6.14. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення. Зазначені зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

ЗАМОВИТИ КАСКО